در حال نمایش 3 نتیجه

کفکش استریم 2 اینچ 16 متری

  • حداکثر عمق مجاز غوطه‌وری در آب: 5 متر از مرکز پروانه
  • حداکثر دمای سیال: 40 درجه سانتی گراد
  • حد متوسط PH: 4~10
  • ویسکوزیته متوسط سیال قابل پمپاژ: 7×10-7~23×10-6m2/s
  • حداکثر چگالی: 1.2*103kg/m3