نمایش یک نتیجه

پکیج روکا 24 هزار

21,210,000 تومان

قطعات تشکیل دهنده پکیج روکا

✔  کیت جرقه زن ها ✔  فن  پمپ آب شیر سه طرفه   ورودی شهر ۲۲۰۷  بوبین شیر گاز خروجی و ورودی ترانس منبع تغذیه پرشر فن فیوز حد ماژولار شیر گاز  یون حسگر  فلو سنسور گیج و پرشر آب دیجیتال   سوکت دیس پلی  NTC گرمایش و آب گرم مصرفی ترموستات اتاقی