کفکش استریم 2 اینچ 16 متری

  • حداکثر عمق مجاز غوطه‌وری در آب: 5 متر از مرکز پروانه
  • حداکثر دمای سیال: 40 درجه سانتی گراد
  • حد متوسط PH: 4~10
  • ویسکوزیته متوسط سیال قابل پمپاژ: 7×10-7~23×10-6m2/s
  • حداکثر چگالی: 1.2*103kg/m3

پمپ یک نیم اسب زینکس

برند
مدل CB210
نوع پمپ بشقابی
برق تک فاز
توان 1.5 اسب بخار 1.1 کیلووات
ارتفاع-هد 45 متر
جنس بدنه چدن
جنس پروانه برنجی
تعداد پروانه دو پروانه
شافت استیل
سایز ورودی 1.1/4 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
سیم پیچی مس
گارانتی 1 سال
ساخت چین

پمپ یک اسب بشقابی زینکس

برند
مدل CAM100
نوع پمپ بشقابی
توان 1 اسب بخار 0.75 کیلووات
آبدهی 6متر مکعب برساعت
برق تک فاز
جنس بدنه چدن
جنس پروانه باکالیت
شافت استیل
سایز ورودی 1 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
سیم پیچی مس
گارانتی 1 سال
ساخت چین

پمپ یک اسب بشقابی تایفو

برند
مدل TCP158
نوع پمپ بشقابی
توان 1 اسب بخار 0.75 کیلووات
ارتفاع-هد 30 متر
آبدهی 6متر مکعب برساعت
برق تک فاز
جنس بدنه چدن
جنس پروانه استیل
شافت استیل
سایز ورودی 1 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
سیم پیچی مس
گارانتی 1 سال
ساخت چین

پمپ نیم اسب بشقابی تایفو

برند
مدل CPM130
نوع پمپ بشقابی
توان 0.5 اسب بخار 0.37 کیلووات
ارتفاع-هد 20 متر
آبدهی 4.5 مترمکعب بر ساعت
برق تک فاز
جنس بدنه چدن
جنس پروانه برنجی
شافت استیل
سایز ورودی 1 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
سیم پیچی مس
گارانتی 1 سال
ساخت چین

پمپ دو اسب تک پروانه تایفو

برند
مدل TCP200
نوع پمپ بشقابی
توان 2 اسب بخار 1.5 کیلووات
ارتفاع-هد 40 متر
آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت
برق تک فاز, سه فاز
جنس بدنه چدن
جنس پروانه برنجی
تعداد پروانه تک پروانه
شافت استیل
سایز ورودی 1 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
سیم پیچی مس
گارانتی 1 سال
ساخت چین

پمپ دو اسب دو پروانه تایفو

برند
مدل 2TCP25/160B
نوع پمپ بشقابی
توان 2 اسب بخار 1.5 کیلووات
ارتفاع-هد 46 متر
آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت
برق تک فاز, سه فاز
جنس بدنه چدن
جنس پروانه برنجی
تعداد پروانه دو پروانه
شافت استیل
سایز ورودی 1.5 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
گارانتی 1 سال
سیم پیچی مس
ساخت چین

پمپ یک نیم اسب پنتاکس

برند
مدل CB160
نوع پمپ بشقابی
برق تک فاز
ولتاژ 220 ولت
توان 1.5 اسب بخار 1.1 کیلووات
ارتفاع-هد 52 متر
حداکثر فشار خروجی 5/2 بار
آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت
سایز ورودی 1.1/4 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
جنس بدنه چدن
جنس پروانه برنجی
شافت استیل
تعداد پروانه دو پروانه
جنس پوسته موتور آلومینیوم
دور موتور 2900 دور بر دقیقه
سیم پیچی مس
گارانتی ندارد
وزن 25 کیلوگرم
ساخت ایتالیا

پمپ نیم اسب پنتاکس

برند
مدل CM 100/01
نوع پمپ بشقابی
برق تک فاز
ولتاژ 220 ولت
توان 0.5 اسب بخار 0.37 کیلووات
ارتفاع-هد 33 متر
حداکثر فشار خروجی 3/3 بار
آبدهی 6متر مکعب برساعت
سایز ورودی 1 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
جنس بدنه چدن
جنس پروانه باکالیت
تعداد پروانه تک پروانه
شافت استیل
جنس پوسته موتور آلومینیوم
دور موتور 2900 دور بر دقیقه
سیم پیچی مس
گارانتی ندارد
وزن 14 کیلوگرم
ساخت ایتالیا

پمپ یک اسب جتی پنتاکس

برند
مدل CAM100
نوع پمپ جتی
برق تک فاز
ولتاژ 220 ولت
توان 1 اسب بخار 0.75 کیلووات
ارتفاع-هد 47.5 متر
آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت
سایز ورودی 1 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
جنس بدنه چدن
جنس پروانه برنجی
شافت استیل
تعداد پروانه تک پروانه
جنس پوسته موتور آلومینیوم
دور موتور 2900 دور بر دقیقه
سیم پیچی مس
گارانتی ندارد
وزن 17.7 کیلو گرم
ساخت ایتالیا

پمپ یک اسب استیل جتی پنتاکس

برند
مدل INOX 100
نوع پمپ جتی
برق تک فاز
ولتاژ 220 ولت
توان 1 اسب بخار 0.75 کیلووات
ارتفاع-هد 43 متر
حداکثر فشار خروجی 4/3 بار
آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت
سایز ورودی 1 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
جنس بدنه چدن
جنس پروانه برنجی
تعداد پروانه تک پروانه
شافت استیل
جنس پوسته موتور آلومینیوم
دور موتور 2900 دور بر دقیقه
سیم پیچی مس
گارانتی ندارد
وزن 10.1 کیلوگرم
ساخت ایتالیا

پمپ یک اسب بشقابی پنتاکس

برند
مدل CM 100/01
نوع پمپ بشقابی
برق تک فاز
ولتاژ 220 ولت
توان 0.5 اسب بخار 0.37 کیلووات
ارتفاع-هد 33 متر
حداکثر فشار خروجی 3/3 بار
آبدهی 6متر مکعب برساعت
سایز ورودی 1 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
جنس بدنه چدن
جنس پروانه باکالیت
تعداد پروانه تک پروانه
شافت استیل
جنس پوسته موتور آلومینیوم
دور موتور 2900 دور بر دقیقه
سیم پیچی مس
گارانتی ندارد
وزن 14 کیلوگرم
ساخت ایتالیا

پمپ نیم اسب محیطی پنتاکس

برند
مدل pm45
نوع پمپ محیطی
برق تک فاز
ولتاژ 220 ولت
توان 0.5 اسب بخار 0.37 کیلووات
ارتفاع-هد 35 متر
حداکثر فشار خروجی 3/5 بار
آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت
سایز ورودی 1 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
جنس بدنه چدن
جنس پروانه برنجی
شافت استیل
تعداد پروانه تک پروانه
جنس پوسته موتور آلومینیوم
دور موتور 2900 دور بر دقیقه
سیم پیچی مس
گارانتی ندارد
وزن 6 کیلوگرم
ساخت ایتالیا

پمپ اب یک اسب بشقابی پدرولا

برند
مدل CPM158
نوع پمپ بشقابی
برق تک فاز
توان 1 اسب بخار 0.75 کیلووات
ارتفاع-هد 34 متر
آبدهی 6متر مکعب برساعت
جنس بدنه چدن
جنس پروانه استیل
شافت استیل
سایز ورودی 1 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
سیم پیچی مس
گارانتی ندارد
ساخت ایتالیا

پمپ اب دو اسب دو پروانه پدرولا

برند
مدل CPM190
نوع پمپ بشقابی
برق تک فاز
توان 2 اسب بخار 1.5 کیلووات
ارتفاع-هد 56 متر
آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت
جنس بدنه چدن
جنس پروانه برنجی
شافت استیل
سایز ورودی 1.1/4 اینچ
سایزخروجی 1 اینچ
سیم پیچی مس
گارانتی ندارد
ساخت ایتالیا