در حال نمایش 15 نتیجه

سینک گرانیتی ونسی مدل m-820

4,450,000 تومان
جنس: گرانیت نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۱۱۵ در ۴۹.۵ سانتی متر عمق لگن: ۲۰ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m-810

4,640,000 تومان
جنس: گرانیت نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۱۱۴.۵ در ۴۹.۵ سانتی متر عمق لگن: ۱۹ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m-980

4,800,000 تومان
جنس: گرانیت نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۱۱۵ در ۵۰ سانتی متر عمق لگن: ۲۰ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m-960

5,000,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۱۱۵ در ۵۰ سانتی متر عمق لگن:۲۰ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m-900

4,790,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۱۱۴.۵ در ۴۹.۵سانتی متر عمق لگن:۱۹ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m-910

5,000,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۱۱۵ در ۴۹.۵سانتی متر عمق لگن:۲۰ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m-920

5,300,000 تومان
برند: VENCI نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۱۱۵ در ۵۰سانتی متر عمق لگن:۲۱ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m-100

3,930,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۵۶ در ۵۰ سانتی متر عمق لگن: ۱۹ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m850

4,790,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۱۱۵ در ۴۹.۵ سانتی متر عمق لگن: ۲۲ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m860

5,120,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۱۱۴.۵ در ۴۹.۵ سانتی متر عمق لگن: ۲۲ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک ونسی گرانیتی مدل m870

5,082,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۱۱۵ در ۴۹ سانتی متر عمق لگن: ۲۰ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m 300

4,260,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۹۹ در ۴۹.۵ سانتی متر عمق لگن: ۱۹ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m 320

4,450,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۹۹.۵ در ۵۰ سانتی متر عمق لگن: ۱۹ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی

سینک گرانیتی ونسی مدل m350

4,674,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۹۹ در ۴۹.۵ سانتی متر عمق لگن: ۱۸ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی سفارش خرید سینک

سینک گرانیتی ونسی مدل m 200

4,066,000 تومان
نوع نصب: توکار ابعاد سینک: ۸۵ در ۴۹.۵ سانتی متر عمق لگن: ۲۰ سانتی متر رنگ : زرد, سفید, سفید رگه طلایی, سفید رگه مشکی, سفید رگه نقره ای, صورتی, طوسی, قرمز, قهوه ای, کرم تیره, کرم روشن, مشکی, مشکی رگه سفید, مشکی رگه طلایی, مشکی طلایی, نوک مدادی