ابگرمکن مدل داودی 50 لیتری

menu
menu

دارای یک لوله می باشد

شعله ان به صورت پخش می باشد

دارای یکسال گارانتی

دارای شمعک داثم

5 لیتر مخزن اب

تعداد :


ابگرمکن دیواری مخزنی -ابگرمکن دیواری -زیبا -ابگرمکن زیبا