دزدگیر سیمکارتی مدل 700

menu
menu

قابلیت پشتیبانی از دو سیمکارت برای اولین بار در ایران
1 قابلیت برنامه ریزی و کنترل دستگاه از طریق نرم افزارهای -
ANDROID و IOS 2 امکان حذف هر ریموت به صورت مجزا از طریق پیام کوتاه -
از طریق کیپد NO - NC 3 امکان تعیین هر زون به صورت -
4 نامگذاری هر زون به صورت مجزا )فارسی و انگلیسی( -
5 دارای چهار خروجی مجزا جهت کنترل وسایل الکترونیک از -
طریق تماس و SMS 6 ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلارم -
)Security)7 قابلیت تنظیم سطح امنیت سیستم -
8 تنظیم مدت زمان آژیر ) - 10 الی 400 ثانیه(
9 گزارش گیری ورود و خروج محرمانه -
10 پنج زون با سیم و یک زون بی سیم -
11 کنترل دستگاه از طریق خط تلفن -
12 قابلیت ارسال پیام کوتاه فارسی -
13 حفاظت بلندگو -
14 زون پدال -
و غیره.

تعداد :


دزدگیر سیمکارتی