کیپد مدل 810

menu
menu

1 قابل استفاده با سیم -
2 قابلیت تغییر رمز ورود چهار رقمی -
3 زمان ورود و خروج قابل تغییر -
4 کپی شدن دکمه های ریموت بر روی کیپد -
5 قابل استفاده بر روی تمام

تعداد :


کیپد مدل 810