تانک بیضی

menu
menu
500 لیتری 
سه لایه 
گارانتی 5 سال 
90 قطر
ارتفاع 78
طول 125 
تعداد :


تانک آب -منبع آب -تانک پلیمری-تانک