توالت فرنگی آیناز(با تخفیف )

menu
menu

دو زمانه 

دارای 3 شوتینگ

نحوه تخلیه به صورت توربوجت

تعداد :


توالت فرنگی -ایناز-توالت-دستشویی