پنل16 واحدی کارتی

menu
menu

کلید ضد اب ترک

دوربین ژاپن  زاویه دید 120 درجه 

صدای فراگیر 

قابلیت باز کردت درب با کارت امنیتی 

برد صوت قوی

جنس بدنه الومینیوم

تعداد :


پنل ایفون-پنل خوب-پنل 16 واحدی