مانیتور 70 بهار لمسی حافظه دار

menu
menu

قابلیت گرفتن فیلم وعکس
همراه بااضافه کردن SDکارت
صفحه کلید لمسی
قابلیت اتصال به دوپنل(هوشمند)

تعداد :


ایفون -مانیتور لمسی