رادیاتور شیشه ای

menu
menu

طول :124 سانتی متر

عرض :60 سانتی متر 

گرمادهی در شهرهای سردسیر: 12 مترمربع 

گرمادهی در شهرهای گرمسیر: 17 مترمربع 

گارانتی  تا 8 سال هر گونه کمرنگی در اثر حرارت در تصاویر ایجاد شود شیشه به صورت رایگان در محل نصب شده تعویض خواهد شد.

تعداد :


رادیتور شیشه ای -رادیاتور در طرح های مختلف -رادیاتور با طرح های شیشه ای