فر برقی کن

menu
menu

8عملکرد 

لعاب کریستال 

نظافت اسان

دارای زمان بندی پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

لامپ داخلی 

تایمر دیجیتالی 

2 عدد ریل تلسکوپی

درب جدا شونده اسان

فن خنک کننده اتوماتیک

توربو فن المنت حلقه ای فن

سینی کم عمق سینی عمیق 

یخ زدا

دسته کنترل فشاری قفل کودک

تعداد :


فر برقی -فرگازی-فرتوکار